Privacy policy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK - OLIWA S.A.

I.

Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe

1. Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000066693, zwana w tym dokumencie również „PKS Gdańsk – Oliwa”. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w sekcji „Kontakt” serwisu www.pks-sa.com. Do przetwarzania danych przez PKS Gdańsk – Oliwa dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnienie.

2. PKS Gdańsk – Oliwa zobowiązuje się chronić prywatność Klientów i w maksymalny sposób zapewniać bezpieczeństwo ich danych osobowych. Wszelkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych i o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II.

Cel zbierania danych

1. Dane mogą być również zbierane w celu zaoferowania Klientowi w przyszłości innych produktów i usług PKS Gdańsk – Oliwa. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 i ust. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, prawnie usprawiedliwionym celem, umożliwiającym przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (w tym przesyłanie za pomocą poczty tradycyjnej dowolnych informacji reklamowych). Klient może jednak w sposób wyraźny odmówić zgody na wykorzystywanie swych danych w celu opisanym w niniejszym punkcie, lub zażądać zaprzestania ich wykorzystywania w przedmiotowym celu.

3. Jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, PKS Gdańsk – Oliwa uprawniony będzie do przesyłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

4. Ponadto dane osobowe są przetwarzane do celów reklamacyjnych, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz do celów związanych z funkcjonującym w PKS Gdańsk-Oliwa systemem jakości ISO 9001-2008. Są to prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez PKS Gdańsk – Oliwa, a przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej, zbiorowo i przy pomocy zaufanych programów do analizy ruchu na stronach internetowych. Systemy analizy skuteczności reklam dostarczane są wyłącznie przez wiarygodne firmy, chroniące prywatność Klientów. Dane te służą PKS Gdańsk – Oliwa do analizy statystycznych zachowań Klientów na stronie i ich preferencji, dokonywanej w celu ciągłego doskonalenia serwisu i zwiększania satysfakcji samych Klientów. W ramach tych analiz nie przetwarzamy żadnych danych osobowych.

6. PKS Gdańsk – Oliwa dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przekazywane były (na zasadzie pkt. II.1) wyłącznie zaufanym podmiotom, nie budzącym wątpliwości co do utrzymania bezpieczeństwa danych i dającym rękojmię właściwego ich przetwarzania, w sposób zgodny z prawem, bez naruszania prywatności Klientów.

7. W przypadkach nadużyć i w innych przewidzianych prawem sytuacjach, dane mogą być przekazywane firmom windykacyjnym, akredytowanym rejestrom dłużników lub organom ścigania – w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na wniosek uprawnionych organów państwowych, w sposób wymagany przepisami prawa, PKS Gdańsk – Oliwa może udostępnić zbierane dane odpowiednim służbom państwowym.

8. W żadnym wypadku PKS Gdańsk – Oliwa nie będzie zbywać zebranych danych osobowych podmiotom trzecim.

III.

Sposób zbierania danych

1. Dane o Klientach zbierane są zarówno w sposób aktywny, jak i bierny.

2. Aktywne zbieranie danych odbywa się poprzez świadome wprowadzenie przez Klienta jego danych podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej.

3. Dane są zbierane w sposób bierny, automatycznie, poprzez serwer, który odnotowuje informacje na temat odwołań do strony (adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość monitora) oraz poprzez programy analizujące zachowania Klienta na stronie internetowej dla celów statystycznych.

4. PKS Gdańsk - Oliwa będzie się kontaktował z Klientami w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, drogą email lub telefoniczną (również SMS) lub faksem czy listownie. Będą to potwierdzenia oraz dodatkowe informacje, jeśli to będzie niezbędne. W niektórych przypadkach możemy się kontaktować z wybranymi Klientami PKS Gdańsk – Oliwa w celu badania poziomu satysfakcji klienta i zbierania uwag, które pozwolą nam ulepszyć działanie strony www.pks-sa.com.

IV.

Zakres zbieranych danych

1. Przy rejestracji Klienta w celu subskrypcji newslettera (biuletynu elektronicznego) pobierany jest od Klienta jego adres poczty elektronicznej.

2. Podczas wizyty Klienta na stronie www.pks-sa.com, automatycznie zbierane są dane dotyczące komputera Klienta i jego podłączenia do Internetu. Dane pobierane automatycznie (biernie) nie zawierają danych osobowych. PKS Gdańsk – Oliwa na ich podstawie nie ma możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku działania niezgodnego z prawem, odpowiednie służby państwowe na wniosek organów ścigania mogą na podstawie danych z serwera skutecznie określić lokalizację komputera, z którego podłączenie nastąpiło.

7. Dane pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej Klient przeszedł na stronę www.pks-sa.com, dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. W przypadku Klientów, którzy weszli na serwis www.pks-sa.com przez wyszukiwarkę, zbierane są informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez Klienta do wyszukiwarki, które spowodowały wyświetlenie linku do www.pks-sa.com. Dane zbierane automatycznie mogą również zawierać informacje na temat poprzednich odwiedzin serwisu www.pks-sa.com oraz klikniętych przez tego Klienta reklam linkujących do www.pks-sa.com, nawet jeśli miało to miejsce wcześniej, zazwyczaj maksymalnie 1 do 2 miesięcy.

V.

Zmiany danych osobowych i rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych

1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz wnoszenia poprawek, za pomocą poczty elektronicznej, drogą faksową lub listowną.

2. Klient, którego dane przechowujemy, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych (w szczególności biuletynu elektronicznego) lub zabronić przekazywania jego danych innym podmiotom, o ile nie jest to konieczne do realizacji już rozpoczętej transakcji lub ewentualnego egzekwowania interesów PKS Gdańsk – Oliwa lub samego Klienta.

3. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu Klient ma prawo przesłać e – mail pod adres sekretariat@pks-sa.com lub list polecony na adres: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna ul. Kołobrzeska 28; 80-394 Gdańsk stosowany wniosek lub zastrzeżenie, o których mowa w pkt. 1-4 niniejszego pkt. V.

VI.

Wykorzystanie plików cookies

1. Serwis www.pks-sa.com może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta celem zidentyfikowania wcześniejszych wizyt Klienta na stronie www.pks-sa.com lub kliknięć w reklamy linkujące do www.pks-sa.com.

2. Pliki cookies to niewielkie pakiety informacji zapisywane są podczas wizyty Klienta na twardym dysku komputera. Część z nich może być sparametryzowana w ten sposób, że przeglądarka usunie je automatycznie po pewnym czasie (zazwyczaj 1 do 2 miesięcy). Dane te mogą zawierać informacje o wcześniejszej wizycie na stronie www.pks-sa.com lub szczegółów wcześniej dokonanych rezerwacji lub innych wybranych przez Klienta opcji, co umożliwia automatyczne dostosowywanie strony do wcześniejszych preferencji danego Klienta i usprawnienia procesu rezerwacji i zakupu.

3. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies automatycznie, niemniej Klient ma możliwość zapobiec pobieraniu plików cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies można również usunąć z komputera w każdej chwili poprzez użycie odpowiedniej opcji przeglądarki lub bezpośrednio z odpowiedniego katalogu na twardym dysku.

4. Z serwisu www.pks-sa.com można korzystać również przy użyciu przeglądarki z zablokowanym pobieraniem cookies, a skasowanie cookies nie uniemożliwi Klientowi korzystania z serwisu www.pks-sa.com.

5. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, prosimy nie blokować ani nie usuwać plików cookies, gdyż dzięki uzyskiwanym za pomocą tych plików danym, możemy ulepszać nasz serwis oraz usprawniać jego działanie oraz dostosowywać go do indywidualnych preferencji danego Klienta. Ponadto pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

6. PKS Gdańsk – Oliwa wykorzystuje statystyki Google do oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookies, umieszczane po kliknięciu reklamy na komputerze użytkownika. Pliki te najczęściej pozostają aktywne przez 30 dni. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookies przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html

VII.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawrzeć w niniejszym dokumencie wszystkie najważniejsze informacje z zakresu ochrony prywatności naszych Klientów. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że w sposób nie naruszający prywatności Klientów oraz ich innych praw i wolności – zakres zbieranych informacji oraz sposób ich przetwarzania może się nieznacznie różnić od opisanych w niniejszym dokumencie.

2. PKS Gdańsk – Oliwa podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu respektowanie opisanych w niniejszym dokumencie zasad polityki prywatności. Naruszenie niniejszych zasad przez PKS Gdańsk – Oliwa nie może być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec PKS Gdańsk – Oliwa, za wyjątkiem sytuacji, gdyby odpowiedzialność ta wynikała z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

3. Na stronie www.pks-sa.com mogą być umieszczane odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadziły one wyłącznie do wartościowych i bezpiecznych witryn, chroniących prywatność Klientów. Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że strony te mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, które są niezależne od PKS Gdańsk – Oliwa, na które PKS Gdańsk – Oliwa nie ma wpływu i za które nie może ponosić odpowiedzialności.

VIII.

Zmiany polityki prywatności

PKS Gdańsk – Oliwa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. W każdym tekście jednolitym (tj. uwzględniającym zmiany) polityki prywatności zamieszczonym na stronie www.pks-sa.com, zaznaczona będzie data, od której obowiązuje dana wersja tejże polityki.

Contact Us

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2019
Design and implementation: LemonMind.com