Disclaimer

Zastrzeżenia prawne

1. Treść niniejszych stron i podstron internetowych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej tj. PPT PKS Gdańsk - Oliwa S.A.. wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy usług, rozwiązań lub inne oznaczenia zmieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią indywidualne rozwiązania Właściciela strony internetowej lub zostały one nabyte przez w.w. od ich Twórcy.  

Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w oznaczonych artykułach z prasy mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy konsultacji. Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

5. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody Właściciel został powiadomiony.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

4. Niniejsza strona internetowa posiada linki do stron osób trzecich. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez email: marketing@pks-sa.com lub na adres firmy PPT PKS Gdańsk - Oliwa S.A.

Contact Us

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com