List intencyjny Prezesa Rafała Olszewskiego

Turkusowa strategia zarządzania w PKS Gdańsk-Oliwa SA zaczęła oficjalnie obowiązywać 1 września 2017. Po lipcowym ogłoszeniu nowego rozdziału w historii firmy, odbywały się osobiste spotkania oraz warsztaty, podczas których pracownicy byli wdrażani w nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i współpracy. W związku z wprowadzeniem samoorganizacji prezes Rafał Olszewski wystosował do pracowników list intencyjny o następującej treści:

Jakie cele stawiam przed sobą i firmą?

 • Chciałbym usłyszeć od kogoś w przyszłości odchodzącego z PKS-u na emeryturę następujące zdanie: „Nic lepszego nie mogło mi się przytrafić niż praca w tej firmie”.
 • Chcę Was prosić o wsparcie w rozwiązywaniu trudnych spraw firmowych, ponieważ nie zawsze w gronie osób zarządzających firmą potrafimy wypracować i wprowadzić w życie odpowiednie decyzje.
 • Chcę, żebyście mogli podejmować więcej decyzji, chciałbym polegać na Waszej wiedzy i wielkim doświadczeniu.
 • Chcę, żeby współpracownicy mogli czuć przyjemność z pracy.
 • Chcę, żeby ludzie w firmie mogli się rozwijać, szkolić i kształcić oraz szukać i znajdować swoje miejsce w firmie zgodnie z posiadanymi talentami.
 • Chcę żeby współpracownicy w firmie zarabiali satysfakcjonujące pieniądze, większe niż oferuje średnia rynkowa w naszej branży
 • Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo firmy i współpracowników.
 • Chcę, w związku z tym, żeby firma była mocna rynkowo, rozwijała się stabilnie i miała zyski.
 • Chcę dobrowolnie odejść od bezpośredniego wpływania na kierunki rozwoju firmy oraz przekazać współpracownikom podejmowanie codziennych decyzji operacyjnych. Wierzę w mądrość i doświadczenie poszczególnych współpracowników a w szczególności mądrość i doświadczenie zespołów.

Jak to ma wyglądać w codziennej praktyce firmowej?

 • Firma będzie zorganizowana w postaci samozarządzających się zespołów operacyjnych.
  • Zespoły operacyjne będą składać się ze spedytorów i chcących do nich dołączyć innych specjalistów.
  • Pierwsze samozarządzające zespoły operacyjne spedytorów będą to zespoły, w których będziemy wypracowywać i testować nową formułę działania.
  • Zespoły wsparcia pozostaną zorganizowane jak dotychczas aż znajdziemy dla nich podobną sensowną formułę odpowiadającą nowej kulturze firmowej.

Jak będzie wyglądała praca w zespołach operacyjnych?

 • W zespołach wszyscy współpracownicy są równi bez względu na doświadczenie, staż pracy, wcześniej zajmowane stanowiska. Wszelkie stanowiska kierownicze i koordynujące zostają zlikwidowane.
 • Zespoły same układają sobie styl pracy i role poszczególnych osób w zespole.
 • Zespoły same wewnętrzne wyznaczają sobie cele.
 • Współpracownicy mają pełną decyzyjność (po zasięgnięciu opinii) i pełną odpowiedzialność (za podjęte decyzje).
 • Decyzje podejmują ci współpracownicy, którzy się znają na danej tematyce po zasięgnięciu koniecznych opinii.
 • Pracujemy w oparciu o zaufanie a nie o kontrolę.
 • W zespołach promujemy otwartość i szczerość, mówimy o swoich mocnych stronach i brakach.
 • Stawiamy na ciągły rozwój kompetencji (uczymy się, szkolimy się).
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w zespole i firmie.
 • Każdy współpracownik może szukać i zmieniać swoje miejsce w firmie lub zespole, tam gdzie będzie mógł się realizować i czuć spełniony zawodowo.
 • Wśród współpracowników zostaną wybrani coachowie samoorganizujących się zespołów, jeden coach będzie pracował dla kilku zespołów, nie będzie kierownikiem a jedynie doradcą kiedy zespół nie będzie mógł pokonać pojawiających się kłopotów.

2018.07.25

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com