Projekt Spektrum

PKS Gdańsk – Oliwa S.A. przystąpiło do projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

I. Cele projektu:

 

  1. Weryfikacja dotychczasowej strategii działania i zbudowanie nowej strategii rozwoju.
  2. Wypracowanie działań prowadzących do poprawienia efektywności biznesowej w obszarze Własnego Taboru.
  3. Wypracowanie kierunków optymalizacji organizacyjnej oraz efektywności rynkowej      i przełożenie ich na programy działań w przedsiębiorstwie zarządzanym partycypacyjnie.

 

II. Wartość projektu:

 

114 400 zł

 

III. Wkład Funduszy europejskich:

 

50% kosztów kwalifikowanych tj. 57 200 zł

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com