CSR

Jako firma odpowiedzialna społecznie, postrzegamy swoją działalność biznesową i najbliższe otoczenie jako spójną całość. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczeństwa lokalnego, angażując się w sprawy najważniejsze. W trosce o lepsze jutro podejmujemy szereg działań na płaszczyźnie społecznej oraz w obszarze ochrony środowiska. Jako przedsiębiorstwo składające się z wielu komórek współpracujemy razem z naszymi pracownikami, a także partnerami biznesowymi w celu poprawy stylu i jakości życia przyszłych pokoleń. Doskonale rozumiemy, że dla otaczającej nas przyrody jesteśmy sąsiadami, którzy w jej otoczeniu pojawili się niedawno. Dbamy więc o to, aby nasze sąsiedztwo było dla niej jak najmniej uciążliwe. Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne oraz życie ludzi i zwierząt. 

PKS Gdańsk-Oliwa SA została nagrodzona brązowym medalem i certyfikatem EcoVadis za poziom społecznej odpowiedzialności biznesu. EcoVadis jest jedynym dostawcą uniwersalnych ocen zrównoważonego rozwoju. PKS Gdańsk-Oliwa SA po zaproszeniu do raportowania na tej platformie, w ten sposób weryfikuje swoje wyniki proekologicznego rozwoju w czterech obszarach tematycznych: środowisko, zatrudnienie, uczciwe praktyki biznesowe oraz  łańcuch dostaw

Poniżej znajdą Państwo wybrane działania, które podejmujemy w trosce o lepsze jutro. Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści nam i naszemu otoczeniu oraz prowadzi do długotrwałego rozwoju.

Nasze działania

W trosce o środowisko naturalne kupujemy wyłącznie ciągniki spełniające normę Euro 6 oraz wymieniamy je nie rzadziej niż co 3 lata. Ponadto szkolimy naszych kierowców z ekonomicznej jazdy i  optymalnie planujemy trasy. Testujemy pojazdy na paliwa alternatywne, a także korzystamy z energii odnawialnej.

Do końca 2022 roku planujemy zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 12%, w tym celu zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na naszych biurach.

Staramy się zmniejszyć zużycie plastiku w 2020 roku w wyniku dyskusji pracowników całkowicie wyeliminowaliśmy zakupy wody w plastikowych butelkach.  W kolejnych latach chcielibyśmy nasze działania w tym zakresie jeszcze bardziej pogłębić wybierając produkty z surowców wtórnych oraz produkty biodegradowalne.

Ograniczamy ilość zużycia papieru, w tym celu wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów z naszymi kontrahentami. Rozliczmy się na podstawie e-faktury, skanów dokumentów przewozowych oraz wdrożyliśmy podpisujemy umowy elektronicznie.  Do końca 2020 roku chcielibyśmy aby 90% całej korespondencji odbywało się w formie elektronicznej.

Sortujemy śmieci w naszym biurze w Gdańsku, a przypadku biur w pozostałych lokalizacjach, możliwość sortowania jest jednym z czynników decydujących o wynajęciu biura od konkretnego podmiotu.

Nasze starania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii i równouprawnienia ocenia EcoVadis  —  największy na świecie dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju z globalną siecią ponad 65 000 ocenianych firm. Nasz wynik  Ecoadis z roku na rok rośnie. Obecnie posiadamy brązowy medal i certyfikat wydany przez tę instytucję.

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami i uczelniami wyższymi. Do tej pory organizowaliśmy praktyki dla najlepszych, programy stażowe, oraz byliśmy patronem kierunku Transport i Logistyka. Obecnie prowadzimy praktyczne warsztaty logistyczne we współpracy z uczelniami i szkołami.

Wspieramy finansowo różnego rodzaju projekty ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych,  walczących z wykluczeniem społecznym oraz rekomendowanych przez naszych pracowników.

W związku z tym, że spora część naszej działalności jest związana jest z transportem drogowym, podejmujemy działania edukacyjne związane bezpieczeństwem na drodze. Od kilku lat organizujemy piknik edukacyjny dla najmłodszych — Bezpieczną Trasę —  której celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ich opiekunów na to, jak bezpiecznie korzystać z dróg, ścieżek rowerowych i chodników. W 2017 roku zostaliśmy instytucją roku w działaniach na rzecz BRD.

Od początku swojej działalności PKS Gdańsk – Oliwa SA olbrzymią wagę przywiązuje do współpracy z przewoźnikami. Jako firma z 50-cio letnim doświadczeniem,  merytorycznie wspieramy współpracujących z nami przewoźników, udzielając bezpłatnego doradztwa w kwestiach finansowych oraz prawnych. Dbamy o naszych przewoźników, indywidualnie podchodzimy do ich potrzeb i każdorazowo dążymy do nawiązania jak najdłuższej współpracy.

Wiemy, jak istotne i cenne dla świeżo upieczonego kierowcy jest zdobycie doświadczenia. PKS Gdańsk – Oliwa SA przyjmuje zarówno kierowców zawodowych jak i tych, którzy dopiero zdali egzaminy. Młodych truckerów zatrudniamy do Szkoły Profesjonalnego Kierowcy, gdzie już na starcie swojej kariery mogą prowadzić pojazd u boku doświadczonego kolegi – pracując w tzw. podwójnej obsadzie.

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2023
Design and implementation: LemonMind.com