PKS Gdańsk-Oliwa SA Partnerem Konkursu Prac Magisterskich

PKS Gdańsk-Oliwa SA Partnerem Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich

PKS Gdańsk-Oliwa SA Partnerem Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich

24 marca odbyły się Finały XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XVIII edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2021 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, których od 2016 roku wyłączonym Partnerem jest PKS Gdańsk-Oliwa SA.

Celem Konkursów jest promowanie zdolnych absolwentów pomorskich, publicznych i niepublicznych uczelni, w tym upowszechnianie ich dorobku, zainteresowań, w aspekcie przyszłych karier zawodowych oraz współpracy z przedsiębiorcami regionu Pomorza.

Główną nagrodę w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich wręczono Pani Dominice Kaczerskiej za pracę nt. „Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w transporcie morskim i ich wpływ na funkcjonowanie przewoźników w żegludze promowej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grzelakowskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych.
 
Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
• Panu Kamilowi Krętowi za pracę nt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI w.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Oziewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego;
• Panu Piotrowi Płatkowskiemu za pracę nt. „Construction of investment portfolio with cryptocurrencies – empirical findings”  napisaną pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych;
• Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy i uznanie członków Kapituły - z uwagi na prezentowany bardzo wysoki poziom zdobyła praca magisterska Pani Martyny Komendy, nt. „Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu – badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return” napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.
Główną nagrodę w XVIII edycji Konkursu Prac Licencjackich przyznano Pani Marii Liberek za pracę nt. „Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw” napisaną pod kierunkiem dr Honoraty Balickiej, Sopocka Szkoła Wyższa, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo - Lingwistyczny.
 
Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
• Panu Łukaszowi Dziekanowi za pracę nt. „Biznes muzyczny - wpływ technologii na rozwój sektora muzycznego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Winiarskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Gospodarki Elektronicznej;
• Panu Pawłowi Makuchowi za prace nt. "Czynniki środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny, we współczesnej analizie finansowej” napisaną pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


2022.04.08

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com