PKS Gdańsk-Oliwa SA partnerem konkursów

PKS Gdańsk-Oliwa SA partnerem XXVI Konkurs Prac Magisterskich i XIX Konkurs Prac Licencjackich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

W roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza. Konkursy odbywają się corocznie, każda edycja trwa od października do marca kolejnego roku.

Celem Konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Promuje on szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propaguje wiedzę ekonomiczną i działalność Towarzystwa wśród młodzieży akademickiej.

Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie napisane w języku polskim i angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów. Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą m. in. profesorowie trójmiejskich uczelni. 

Konkursy odbywają się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Miasta Gdańska i Sopotu. Medialnym patronem jest portal www.gdansk.pl. Od siedmiu lat partnerem i sponsorem nagród dla laureatów Konkursów jest PKS Gdańsk – Oliwa SA.


2022.11.02

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com