Konkurs prac dyplomowych

PKS Gdańsk-Oliwa SA partnerem XXVI Konkurs Prac Magisterskich i XIX Konkurs Prac Licencjackich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

 

Zakończyła się XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. Celem Konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Promuje on szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propaguje wiedzę ekonomiczną i działalność Towarzystwa wśród młodzieży akademickiej.

Do Konkursów zgłoszone zostały prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów. Prace oceniała oraz kwalifikowała do nagrody i wyróżnienia Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą m. in. profesorowie trójmiejskich uczelni.


2024.04.23

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com