Konkurs prac magisterskich i licencjackich

PKS Gdańsk-Oliwa SA oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zapraszają do udziału w corocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Bieżąca edycja trwa od września 2017 r. do marca 2018 r. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta przewidziano do 31 grudnia 2017 r.

Celem konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej i działalności PTE wśród młodzieży akademickiej. 

Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora możliwe jest od września do końca grudnia 2017 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Zostaną wybrane te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  Obrady kapituły odbędą się w lutym 2018 r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest Nagroda im. Profesora Lucjana Hofmana, wieloletniego prezesa PTE w Gdańsku, ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, a w Konkursie Prac Licencjackich – Nagroda im. Profesora Witolda Andruszkiewicza, prezesa PTE - specjalisty w zakresie transportu, zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

 

Prace należy składać do 31 grudnia 2017 r. w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz adresem autora na adres: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Długi Targ 46/47
90-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub  Konkurs Prac Licencjackich.

W razie pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się  z biurem PTE Oddział w Gdańsku:

 tel. 58 301 52 46

e-mail: biuro@gdansk.pte.pl                                                                              

Więcej: http://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

Patronat honorowy nad konkursami objął Prezydent Miasta Gdańska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, natomiast patronat medialny pełni Radio Gdańsk oraz Wydawnictwo Pomorskie.

Wyłącznym Partnerem Konkursów jest PKS Gdańsk – Oliwa S.A. 


2017.10.30

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com