Rozstrzygnięcie Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich

Współpraca PKS Gdańsk-Oliwa SA z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym stała się już tradycją. Jak co roku PKS Gdańsk – Oliwa SA został wyłącznym partnerem XXII Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hoffmanna oraz XV Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza. Zostały one niedawno rozstrzygnięte.

Konkursy miały na celu wspieranie w rozwoju badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego,  a także promowanie zdolnych absolwentów pomorskich, publicznych i niepublicznych uczelni, w tym upowszechnianie ich dorobku, zainteresowań w aspekcie przyszłych karier zawodowych oraz współpracy z przedsiębiorcami regionu Pomorza. Prace można było składać do końca 2018 roku.

Przed upływem ostatecznego terminu zgłaszania wpłynęło 26 prac dyplomowych, w tym 15 magisterskich i 11 licencjackich z 5 trójmiejskich uczelni. 20 marca 2019 roku odbyła się uroczystość finałowa wieńcząca tegoroczne konkursy. Wręczenie nagród miało miejsce w Domu Ekonomistów, siedzibie gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Nagrodę główną XXII Konkursu Prac Magisterskich przyznano Panu Tomaszowi Adamkiewiczowi za pracę na temat „Integracja transportu miejskiego z transportem kolejowym w małych miastach na przykładzie Lęborka”. W XV Konkursie Prac Licencjackich zwyciężyła natomiast praca Pana Adriana Śliwińskiego pt. „Symbioza portu i miasta Elbląg w ujęciu historycznym”. W obu konkursach przyznano również wyróżnienia. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów.


2019.04.09

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com