Transport drobnicowy

Oferujemy transport drogowy ładunków drobnicowych i częściowych wraz z dystrybucją lokalną, kompleksowy serwis oraz dedykowanego opiekuna Klienta podczas całego procesu realizacji zlecenia. Współpracujemy ze sprawdzonymi Partnerami w kraju i za granicą, posiadamy regularne linie drobnicowe do krajów EU, gwarantując  transport międzynarodowy na najwyższym poziomie. 

Ładunek drobnicowy i częściowy (LTL)

W zależności od ilości przewożonego towaru ładunki dzielimy na drobnicowe oraz na częściowe, każdy z nich ma odpowiednie parametry.

Ładunek drobnicowy

 • do 5 palet,
 • waga każdej z palet max 1,2 tony,
 • palety euro i przemysłowe do wysokości 2,2 m,
 • istnieje możliwość przewożenia dłużycy gdzie jeden w wymiarów maksymalnie osiąga: długość - 3m, szerokość - 2,4 m, wysokość - 2,2 m,
 • możliwość tworzenia linii z kilkoma miejscami rozładunku.

Ładunek częściowy

 • powyżej 5 palet,
 • waga każdej z palet może przekroczyć 1,2 tony,
 • brak określonych maksymalnych wymiarów,
 • możliwość tworzenia linii z kilkoma miejscami rozładunku.

Transport drobnicowy krajowy

 • codzienne dostawy i odbiory na terenie całego kraju w 24h oraz 48h,
 • dostawy ekspresowe czasowe oraz w sobotę,
 • dostawy awizowane i do marketów,
 • transport drogowy z możliwością załadunku i rozładuneku autem z windą,
 • transport ładunków niebezpiecznych (ADR),
 • Track and Trace i webbooking,
 • elektroniczny zwrot dokumentów w ciągu 48/72 godzin.
Czytaj więcej

Transport drobnicowy międzynarodowy

 • transport drobnicy oraz ładunków częściowych (LTL),
 • ładunki spaletyzowane i niespaletyzowane,
 • regularne wyjazdy w transporcie międzynarodowym,
 • dostawy expresowe,
 • magazynowanie,
 • codzienne kolekcje(dni robocze),
 • codzienne dystrybucje(dni robocze),
 • możliwość załadunku i rozładunek autem z windą,
 • usługi dodatkowe dla transportu drobnicowego (np. ubezpieczenia cargo). 
Czytaj więcej

Czym jest ładunek drobnicowy?

Ładunek drobnicowy to towary charakteryzujące się małą masą ładunkową dostarczane w jednym transporcie do różnych odbiorców. Ładunek drobnicowy może być przewożony w opakowaniach (np. skrzyniach, koszach, workach, beczkach, butlach czy bańkach) lub bez opakowań, jednakże zabezpieczenie przesyłek drobnicowych opakowaniem ułatwia ich transport i magazynowanie. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (takich jak wilgoć czy promieniowanie UV). Pozwala także osobom realizującym transport przesyłek paletowych uformowanie pojedynczych towarów w jednostki zbiorcze.

Transport drobnicowy – zalety

Transport ładunków częściowych jest korzystny cenowo dla Klientów. Wypełniając całą przestrzeń ładunkową przesyłkami od wielu nadawców do wielu odbiorców, możemy obniżyć cenę transportu, a nasi Klienci nie muszą ponosić wysokich kosztów składowania towarów w swoich magazynach. Stawka ustalana jest na podstawie rozmiarów oraz wagi pojedynczego towaru. W trakcie wyceny brana jest pod uwagę również trasa przejazdu. Za każdym razem dopasowujemy wielkość dostawy do indywidualnych potrzeb. Powierzenie transportu paletowego doświadczonej firmie przewozowej to gwarancja bezpiecznej i terminowej dostawy.

Kiedy warto wybrać transport ładunków drobnicowych?

Transport drobnicowy pozwala szybko i bezpiecznie dostarczyć towary o niewielkiej masie jednostkowej, różnym kształcie i w różnych opakowaniach (lub bez opakowań) od różnych nadawców do różnych odbiorców. Z usługi transportu drobnicowego korzystają bardzo często mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie realizują tylu zleceń, żeby zagospodarować całą przestrzeń ładunkową w jednym transporcie.

Jakie towary nie mogą być przewożone transportem drobnicowym?

Zgodnie z przepisami nie wszystkie towary mogą być przewożone jako ładunek drobnicowy m.in. ze względu na konieczność zapewnienia specjalnych warunków w trakcie transportu. Z usługi transportu drbnicowego wyłączone są m.in. żywe rośliny, zwierzęta, towary z krótkim terminem przydatności do spożycia, broń, materiały wybuchowe, leki i wyroby medyczne oraz produkty jubilerskie.

Jak wygląda transport ładunków drobnicowych?

Transport drobnicowy polega na zebraniu pojedynczych ładunków od wielu nadawców, a następnie wysłanie ich zbiorczo jednym transportem do miejsca rozładunku, gdzie zostają ponownie rozdzielone i dostarczone do poszczególnych odbiorców.

Planowanie wysyłek paletowych wymaga skrupulatnego przygotowania. Zadaniem przewoźnika jest odpowiednie rozmieszczenie ładunku drobnicowego na paletach z uwzględnieniem wagi, kształtu oraz kolejności rozładunku, a także jego odpowiednie zabezpieczenie. Największym zagrożeniem w trakcie transportu drobnicowego są uszkodzenia mechaniczne. Od wielu lat realizujemy wysyłki paletowe dla naszych Klientów. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy w trakcie kilkudziesięciu lat naszej działalności, możemy zagwarantować terminowość dostawy oraz bezpieczeństwo powierzonych nam towarów. Po dotarciu do magazynów centralnych nasi pracownicy dekonsolidują przesyłki i kierują je do magazynów regionalnych, skąd trafiają do odbiorców w takim stanie, w jakim opuściły zakłady produkcyjne.

Co możemy zaoferować naszym Klientom w ramach usługi transportu drobnicowego?

Oferujemy transport drogowy ładunków drobnicowych i częściowych, kompleksowy serwis oraz dedykowanego opiekuna Klienta podczas całego procesu realizacji zlecenia. Współpracujemy ze sprawdzonymi Partnerami w kraju i za granicą, posiadamy regularne linie drobnicowe do krajów EU, gwarantując transport międzynarodowy na najwyższym poziomie. Dostawy realizujemy zgodnie z ustalonym wcześniej terminem.

Słowik pojęć drobnicowych

Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy spedytora, pytania faq.

 • Plomba zabezpieczająca – jest to dodatkowa forma zabezpieczenia ładunku podczas przewozu. Ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportowanego ładunku poprzez uniemożliwienie przewoźnikowi i osobom trzecim, dostępu do przesyłki. W celu dostania się do towaru, konieczne jest zerwanie plomby.
 • Ubezpieczenie Cargo – jest to rodzaj jednorazowego ubezpieczenia mienia (towaru) w transporcie. Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę ładunku od opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i magazynowania. W ramach ubezpieczenia CARGO towary ubezpieczone są w czasie transportu do pełnej ich wartości określonej w dokumentach.
 • Dokumenty przewozowe – jest to zbiór dokumentów zawierających informację o przesyłce towarzyszących jej na całym etapie łańcucha dostaw. Najczęściej stosowanym dokumentem jest list przewozowy.
 • Dowód dostawy (POD) – pokwitowanie odbioru ładunku podpisane przez odbiorcę przy dostawie. Stosuje się różne rodzaje dokumentów potwierdzających odbiór towaru (WZ, list przewozowy, dokumenty CMR)
 • Faktura elektroniczna (e-faktura) – faktura wystawiana i wysyłana w formie elektronicznej. Jest ekologicznym odpowiednikiem formy papierowej, zawierającym te same dane. E-faktura jest przesyłana jako plik PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Stosowana w celu przyspieszenia obiegu dokumentów i umożliwienia dokonania wcześniejszych uregulowań finansowych.
 • List przewozowy krajowy (LP) – dokument przewozowy stanowiący dowód przyjęcia i odbioru przesyłki oraz wykonania przewozu. Wystawiany jest przez zleceniodawcę na stosowanym przez przewoźnika formularzu.
 • Międzynarodowy list przewozowy (CMR) – jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz w transporcie międzynarodowym). Dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach. Każdy z nich ma taką samą moc prawną. Nadawcą CMR jest przedstawiciel strony, która posiada gestię transportową. On też otrzymuje pierwszy egzemplarz. Drugi egzemplarz wysyłany jest z przesyłką, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik. Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą:
  • Nadawcy,
  • Przewoźnika,
  • Odbiorcy,
  • Towaru,
  • Terminu i miejsca nadania,
  • Przewidzianego miejsca dostawy,
  • Kosztów związanych z przewozem,
  • Instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.

Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w dokumencie CMR, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

 • Cubic Meter (CBM)czyli metr sześcienny przestrzeni ładunkowej mierzony z trzech wymiarów (długość*szerokość*wysokość).
 • Loading Meter (LDM) – czyli metr przestrzeni ładunkowej mierzony na długości naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru.
 • Masa brutto – waga towarów wraz z opakowaniem wyrażona w kilogramach.
 • Masa netto – Waga samego towaru, wyrażona w kilogramach ale bez opakowania i zabezpieczeń.
 • Pół paleta – drewniana paleta o wymiarach podstawy 600x800mm.
 • Paleta Euro – drewniana paleta, spełniająca wymogi normy UIC 435-2 oraz oznakowana znakiem towarowym „EUR”, o wymiarach podstawy 1200x800mm.
 • Paleta przemysłowa – drewniana paleta, o wymiarach podstawyn1200x1000mm.
 • Paleta niestandardowa – różnego rodzaju palety posiadające wymiary różniące się od standardowych palet: euro i przemysłowych. 
 • Przewóz ładunków drobnicowych LTL (Less than Trailer Load) – usługa polegająca na przewozie przesyłek składających się z kilku palet, przeważnie nie przekraczającej łącznie 3500kg wagi brutto. Charakteryzuje się konsolidacją przesyłek od różnych Klientów i przewiezieniem ich jednym środkiem transportu.
 • Przewóz ładunków częściowych (Part Load) – doładunki czy też ładunki częściowe polegają na połączeniu przynamniej dwóch ładunków i przemieszczenia ich jednym środkiem transportu na m.in. dwóch dokumentach przewozowych (CMR). Rozwiązanie to zmniejsza jednostkowe koszty transportu jednocześnie wydłużając czas dostawy.
 • Przewóz ładunków całopojazdowych FTL (Full Trailer Load) – usługa polegająca na przewozie ładunków w ilościach pozwalających na użycie całej jednostki transportowej.
 • Przewóz ładunków dedykowanych DEDYKOWANE (Direct Load) – usługa kierowana jest do klientów przewożących towary cenne, pilne lub podatne na uszkodzenia. Transport polega na wydelegowaniu danego środka transportowego tylko i wyłącznie pod dany ładunek. Transport realizowany jest na jednym liście przewozowym. Stawka transportu dedykowanego jest zawsze wyższa, niż transportu częściowego. 
 • Towary neutralne – są to towary, które nie są towarem wrażliwym, nie muszą być przewożone w określonych warunkach termicznych lub z dodatkowymi uprawnieniami.
 • Towary objęte systemem monitorowania drogowego – są to towary o wysokim ryzyku oszustw podatkowych przewożone przez terytorium kraju, w tym wyroby akcyzowe, zawarte w ustawie z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, których dopuszczalna masa brutto oraz objętość nie może przekraczać 500 kg/litrów.
 • Towary niebezpieczne (ADR) – jest to materiał lub przedmiot, którego przewóz jest zabroniony lub dopuszczony jedynie przy zachowaniu określonych warunków. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega regulacji:
  • ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami);
  • umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629 z późniejszymi zmianami).
 • Towary wrażliwe – są to towary, które ze względu na swoje naturalne właściwości narażone są szczególnie na ryzyko wystąpienia szkody (ubytku, kradzieży, zniszczeniu, pogorszeniu jakości). Określenie Towaru Wrażliwego jest subiektywne i zależy od polityki firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej występujące towary w tej grupie to:
  • alkohol,
  • sprzęt AGD i RTV,
  • papierosy i tytoń,
  • towary akcyzowe, paliwa oraz komponenty do ich wytwarzania,
  • towary podlegające przewozowi w temperaturze kontrolowanej,
  • leki,
  • żywność, co do której zachodzi konieczność zastosowania specjalnego przewozu.
 • Towary wymagające temperatury kontrolowanej – usługa wymagają szczególnej uwagi na każdym etapie realizacji, wykonywana specjalnymi naczepami chłodniczymi wyposażonymi w agregat.

Skontaktuj się z nami

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na każde pytanie oraz doradzą w kwestiach związanych z przewozem i transportem.

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com