O nas

Na rynku TSL funkcjonujemy od ponad 50 lat, w tym czasie rozwinęliśmy działalność na rynku krajowym jak i europejskim, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Posiadamy 13 lokalizacji, co znacząco ułatwia Klientom dostęp do naszej oferty, a zespół ambitnych i zaangażowanych profesjonalistów dba o najwyższy poziom obsługi. Dzięki doświadczeniu i elastycznemu podejściu możemy sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom.

Poznaj naszą historię

Misja Firmy:

Transportujemy bezpiecznie wspierając Twój biznes

Wizja Firmy:

Pionier samoorganizacji o zasięgu europejskim w branży logistycznej, gdzie Pracownicy mają realny wpływ na kształt i rozwój firmy, pracując zgodnie z własnymi talentami.

Wartości:

ELASTYCZNOŚĆ –charakteryzuje nas elastyczność w stosunku do pracownika – naszej kadrze umożliwiamy rozwój zgodnie z predyspozycjami i talentami. Wierzymy swoim pracownikom, traktujemy ich z szacunkiem, a także wspieramy ich pomysły, które pozwalają rozwijać firmę w dynamicznym tempie. Jesteśmy elastyczni w odpowiedzi na zmieniające się wymagania Klienta, otwierając się na jego potrzeby i efektywnie na nie reagując. Od Przewoźników i od siebie wymagamy elastyczności we wzajemnej współpracy, wspomagamy partnerstwo z Przewoźnikami akceptującymi nasze potrzeby, które mogą zmieniać się w czasie.

WSPÓŁPRACA – dzięki niej oferujemy kompleksowe rozwiązania zarówno Klientowi jak i Przewoźnikowi. Priorytetem jest poziom serwisu oferowany Klientowi. Przy wszechobecnej konkurencji operującej czynnikiem cenowym my postawiliśmy na poziom obsługi i jej  jakość. Dzięki współpracy wewnątrz zespołu  oraz pomiędzy zespołami mamy właściwy przepływ informacji, którego skutkiem   jest maksymalizacja efektywności poprzez równomierne rozplanowanie nakładu pracy w firmie.

ZRÓWNOWAŻONY WZROST –  Poprzez działania zgodne z zasadami etycznego biznesu nasi partnerzy biznesowi obdarzają nas zaufaniem. Zysk organizacji jako efekt naszej codziennej pracy z Klientami pozwala nam inwestować w ciągły rozwój i dotrzymywać kroku stawianym przed nami wymaganiom. Pracując razem osiągamy efekt synergii i wszyscy rozwijamy się prężnie i bezpiecznie. Wszyscy w naszym zespole są wygrani – Klienci, Przewoźnicy, Pracownicy.

ETYKA BIZNESU – Jako etyczna firma postępujemy zgodnie z zasadami fair-play oraz wspólnie wypracowanymi standardami zawartymi w Kodeksie Koleżeńskim. Jesteśmy firmą równych szans, nie dyskryminujemy i nie faworyzujemy. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem oraz ponosimy odpowiedzialność za nasze działania i decyzje. Postępujemy uczciwie i odnosimy się do siebie i innych z szacunkiem. Promujemy dobre wzorce i bierzemy z nich przykład.

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo

PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA jest firmą, która podjęła środki w celu zabezpieczenia swojej działalności gospodarczej, dzięki czemu dla swoich partnerów handlowych jest wiarygodnym kontrahentem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Klienci, powierzając towar PKS Gdańsk — Oliwa SA zyskują gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa, które zapewniają:

 • System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN EN ISO 9001:2015, który swoim zakresem obejmuje krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz spedycję. Certyfikat wydany przez Lloyd’s Register Quality Assurance potwierdza konsekwentną realizację naszej misji oraz wizji, zgodnie z którymi gwarantujemy terminowość, pełną informację o ładunku i dostępności samochodów.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Suma gwarancyjna stanowi równowartość 300.000 Euro. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym. Suma gwarancyjna stanowi równowartość 300.000 Euro.
 • Pozwolenie AEO nr PLAEOS320000190114 - upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wydany przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku, które potwierdza, że PKS Gdańsk-Oliwa SA:
  • Przestrzega przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
  • Nie ma na koncie żadnych przestępstw karnoskarbowych,
  • Jest wypłacalny,
  • Posiada wysoki poziom kontroli sowich operacji i przepływu towarów,
  • Spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w zakresie: kontroli dostępu, procesów logistycznych, procesów związanych z postępowanie z określonymi towarami w obszarze odnoszącym się do Pracowników oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA została nagrodzona brązowym medalem i certyfikatem EcoVadis za poziom społecznej odpowiedzialności biznesu. EcoVadis jest jedynym dostawcą uniwersalnych ocen zrównoważonego rozwoju. PKS Gdańsk-Oliwa SA po zaproszeniu do raportowania na tej platformie, w ten sposób weryfikuje swoje wyniki proekologicznego rozwoju w czterech obszarach tematycznych: środowisko, zatrudnienie, uczciwe praktyki biznesowe oraz  łańcuch dostaw. 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia:

Podczas naszej działalności otrzymaliśmy liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, między innymi: 

 • Pozwolenie AEO nr PLAEOS320000190114 - upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wydany przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • ISO 9001:2015, który swoim zakresem obejmuje krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz spedycję. Certyfikat wydany przez Lloyd’s Register Quality Assurance.
 • Brązowy medal i certyfikat EcoVadis za poziom społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 • Pomorski Pracodawca Roku 2018,
 • Gazele Biznesu 2017,
 • Instytucja roku 2017 w działaniach na rzecz BRD,
 • Najlepsze rozwiązania dla transportu 2017,
 • Gazele Biznesu 2016,
 • Gazele Biznesu 2015,
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej,
 • Nagrodę Gryfa Gospodarczego,
 • Nagrodę Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014,
 • Pomorski Pracodawca Roku 2014,
 • wyróżnienie w raporcie odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013,  
 • Efektywna Firma 2012,
 • Gepard Biznesu 2012.

CSR

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania społeczne, z których jesteśmy dumni, a które są odbiciem wartości i etyki w biznesie w które szczerze wierzymy.

Czytaj więcej

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2021
Design and implementation: LemonMind.com