Marketing Manager

Marketing Manager

Miejsce pracy:Gdańsk

PKS Gdańsk-Oliwa  SA jest jednym z liderów branży transportowo-spedycyjnej w Polsce i pierwszą turkusową organizacją w branży TSL. Zapewniamy kompleksową obsługę na terenie kraju i całej Europy, czerpiąc z 55-letnich doświadczeń firmy. Nasza działalność oparta jest na samoorganizacji zbudowanej na zaufaniu, poczuciu odpowiedzialności, partnerstwie i szacunku.

Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy:

Marketing Manager

Miejsce pracy: Gdańsk

Do głównych zadań będzie należało:

 • Tworzenie i nadzór nad wdrażaniem strategii marketingowej firmy;
 • Planowanie i kontrola bieżących działań marketingowych;
 • Inicjowanie i koordynacja strategicznych projektów marketingowych związanych z komunikacją marki i wsparciem aktywnej sprzedaży;
 • Organizowanie pracy w obszarze marketingu oraz zarządzanie zespołami projektowymi;
 • Opracowywanie budżetu i planu kontroli wydatków marketingowych;
 • Analiza efektywności działań marketingowych;
 • Współpraca z zespołami wewnątrz organizacji oraz z wyspecjalizowanymi partnerami zewnętrznymi.

Oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia kierunkowego w zakresie ekonomii, zarządzania lub marketingu oraz praktycznej znajomości aspektów zarządzania marką i nowoczesnych narzędzi marketingu;
 • Minimum 5-letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w obszarze marketingu i/lub sprzedaży w organizacji działającej w modelu B2B;
 • Umiejętności zarządzania zespołem projektowym, wyznaczania i koordynowania zadań oraz podejmowania decyzji;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego;
 • Logicznego myślenia, zdrowego rozsądku i asertywności;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności i proaktywności;
 • Kultury osobistej, zdolności w zakresie komunikacji międzyludzkiej i prowadzenia dialogu;
 • Znajomość branży TSL będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Możliwość dynamicznego rozwoju osobistego i zawodowego w doświadczonej organizacji działającej na perspektywicznym rynku;
 • Dużą samodzielność i realny wpływ na strategię i rozwój biznesu;
 • Udział w interesujących, innowacyjnych projektach w obszarze marketingowym i sprzedażowym;
 • Nowoczesne biuro, wysoki komfort pracy, opiekę medyczną i szereg benefitów pracowniczych;

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A.   z siedzibą w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 28, 80-394 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej i przyszłych rekrutacji.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 28, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 1. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 4. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 7.  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 8. Inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A.  jest Pani Bożena Grzanowska, adres e-mail: iodo@pks-sa.com
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/organu powołanego w miejsce GIODO)*, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Aplikuj

Dlaczego warto pracować u nas?

Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie zakupu okularów
Grupowe ubezpieczenie na życie
Sportowy Team PKS Gdańsk-Oliwa
Karty sportowo - rekreacyjne
Kasa zapomogowo - pożyczkowa
"Wczasy pod gruszą"
Zniżki na ofertę Zawiat
Pożyczki w ramach programu "Mieszkanie na start"
Szkolenia, kursy, dofinansowanie studiów
Zdrowe wtorki, słodkie piątki
Dofinansowanie przedszkoli, żłobków i "becikowe"

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Wyślij nam swoje CV, a my odezwiemy się, gdy będziemy szukać kogos o Twoich kwalifikacjach.

Wyślij swoje CV

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2021
Design and implementation: LemonMind.com