Samofakturowanie

PKS Gdańsk-Oliwia SA uruchomił nową usługę - samofakturownie, która upraszcza i przyspiesza rozliczenia z przewoźnikami.

 • Przewoźnik wysyła tylko dokumenty przewozowe wraz z formularzem samofakturowania na którym wpisuje tylko rzeczywistą daty załadunku i rozładunku oraz walutę w jakiej chce otrzymać przelew
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA wystawia fakturę w imieniu Przewoźnika i gwarantuje, że faktura jest poprawnie wystawiona pod kątem podatkowym
 • Fakturę wystawiamy najpóźniej w 48h po dostarczeniu kompletu dokumentów przewozowych i wysyłamy ja do Przewoźnika na emaila
 • Przy większości zleceń (inf. na zleceniu) Przewoźnik będzie wysyłał do PKS Gdańsk-Oliwa SA tylko skany dokumentów przewozowych i formularz samofakturownia, co znacząco przyśpiesza termin płatności oraz pozwala zaoszczędzić na przesyłkach realizowanych Pocztą Polską/kurierem
 • Jeżeli będziemy wymagać oryginałów dokumentów przewozowych, to Kierowca może zostawić dokumenty wraz z formularzem samofakturowania w naszym biurze w Słubicach ul. Transportowa 8 a. (Punkt jest czynny 7 dni w tygodniu 24h). Termin płatności już się będzie liczył (jeżeli dokumentacja jest kompletna).
 • Przewoźnik ma możliwość wypłaty w walucie
 • Przewoźnik może wybrać fakturowanie zbiorcze

Opinia firmy "Gabi"

„[...] od grudnia ubiegłego roku przeszliśmy na zaproponowane przez firmę PKS samofakturowanie . Na początku tej wiadomości sami nie wiedzieliśmy jak do tego podejść i jakie są z tym związane wymagania. Po pierwszym samofakturowaniu zorientowaliśmy się, że nie ma nic prostszego. Każdą firmę przewozową, która współpracuje z PKS zachęcam do tej formy fakturowania.”

Tomasz Karcz

Jak to działa

 • Samofakturowanie  od 4 maja 2020 roku jest obligatoryjne dla Wszystkich naszych Polskich Przewoźników
 • Zlecenie przewozu wraz z Ogólnymi Warunkami Zlecenia jest jednocześnie umową samofakturownia. Przewoźnik akceptując zlecenie, akceptuje jednocześnie warunki umowy samofakturowania
 • Przewoźnik nie podpisuje zlecenia
 • Po wykonanej usłudze przewozu Przewoźnik wysyła tylko komplet dokumentów przewozowych wraz wypełnionym formularzem samofakturowania (oryginały lub skany zgodnie z wymaganiami na zleceniu)
 • PKS wysyła Przewoźnikowi fakturę na emaila w terminie 48h od dostarczenia kompletu dokumentów przewozowych
 • Przewoźnik ma możliwość zgłaszania uwag do wystawionej faktury, a w przypadku braku uwag po 24h, faktura zostanie automatycznie zaakceptowana
 • Przewoźnik otrzymuje płatność zgodnie z ustalonym terminem płatności w PLN lub EUR

Opinia K&K Sikora Trans

„ Współpraca z systemem samofakturowania na chwilę obecną przebiega pomyślnie i sprawnie. Dobry kontakt z Pracownikami w Państwa firmie, którzy zajmują się wystawianiem faktur. W razie niejasności bądź problemów sprawa szybko zostaje rozwiązana i wyjaśniona. Sam proces wysyłki dokumentów jest prosty i czytelny, a wprowadzane faktury są szybko wysyłane na maila. Płatność zostaje realizowana bez opóźnień, a to jest dla nas priorytetem. Mam nadzieję, że będzie tak cały czas. ”

Jakub Sikora

W razie pytań

 • Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji można się z skontaktować z Spedytorem prowadzący lub skorzystać z poniższych opcji:

Opinia Koper Trans

„ Jestem właścicielem firmy transportowej, która to współpracuje od kilku lat  z Firmą PKS Gdańsk-Oliwa SA. Niedawno zaproponowano nam w ramach naszej współpracy skorzystania z nowego projektu PKS Gdańsk-Oliwa SA, jakim jest samofakturowanie. Mieliśmy, co do tej formy fakturowania wiele wątpliwości, ale spotkanie z Panią Magdą i odpowiedzi na nasze pytania rozwiały wszelkie wątpliwości. Była to słuszna decyzja, teraz wystawienie faktur jest po stronie PKS Gdańsk-Oliwa SA, ja tylko wysyłam oryginały dokumentów potrzebne do wystawienia faktury. Faktura trafia do Nas mailowo natychmiastowo bez zbędnej zwłoki oraz mam pewność, że faktura jest poprawna i płatność trafi do mnie w wyznaczonym terminie. Te rozwiązanie obniżyło moje koszty o zatrudnienie osoby, która zajmuje się fakturowaniem, oraz oszczędność mojego czasu, co dało mi możliwość rozwijania swojej firmy, a nie zajmowanie się fakturami i korektami. Serdecznie polecam Państwu takie rozwiązanie, może Państwu to ułatwić prowadzenie działalności, jakim jest transport mi to ułatwiło.”

KOPER-TRANS Paulina Koper

faq

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe z numerem własnym nadanym przez wystawcę tych faktur czyli przez Nabywcę usługi – jest to opisane z Załączniku do Umowy o Samofakturowaniu. Tzn. że Przewoźnik może nadal wystawiać faktury do innych Firm a wystawioną fakturę przez PKS Gdańsk-Oliwa SA ujmuje w swojej ewidencji z numerem nadanym przez PKS Gdańsk-Oliwa SA pomiędzy swoimi fakturami.

Faktury wystawione przez PKS Gdańsk-Oliwa SA w imieniu Przewoźnika można ująć w Rejestrze Sprzedaży na dwa sposoby: 
 1. Na końcu miesiąca

Faktury z numeracją 187-193/2019 wystawia Przewoźnik za usługi dla innych Kontrahentów. Faktury S000015/11/2019; S000063/11/2019;S0000121/11/2019 wystawia PKS Gdańsk-Oliwa SA w imieniu Przewoźnika na podstawie umowy Samofakturowania

 1. Zgodnie z datami wystawienia 

 

Zapisy dotyczące samofakturowania od 4 maja 2020 będą znajdować się na zleceniu - zlecenie przewozu wraz z Ogólnymi Warunkami Zlecenia jest jednocześnie umową samofakturowania. Przewoźnik akceptując zlecenie akceptuje jednocześnie warunki umowy samofakturowania.  Zlecenie nie wymaga podpisu.

Polskie przepisy nie nakładają obowiązku zgłaszania takiej umowy do Urzędu Skarbowego.

Faktura zostanie wystawiania w miesiącu wpływu kompletu dokumentów przewozowych do PKS Gdańsk-Oliwa SA

Przelew zostanie wykonany na nr konta bankowego związanego z działalnością gospodarczą Przewoźnika.

Na Wydruku zlecenia drukujemy nr konta na który będzie generowany przelew. Jeżeli nr rachunku bankowego się zmienił należy wypełnić Załącznik nr 1 do Zlecenia- Oświadczenie o zmianie rachunku Bankowego.

Zmiana konta wymaga formy pisemnej podpisanej zgodnie z reprezentacją firmy. Zmiana konta nastąpi w ciągu miesiąca od otrzymania podpisanego oświadczenia i będzie wpływać na wydłużenie terminu płatności bieżącej wierzytelności.

Przewoźnik może wysyłać skany dokumentów przewozowych jeżeli na wydruku zlecenia ma taką informację (na zieloną).  W żadnym innym wypadku nie akceptujemy rozliczania się na podstawie skanów dokumentów- przewozowych- wymagamy oryginałów.

Na chwilę obecną do około 60% zleceń będziemy potrzebować tylko skanów dokumentów przewozowych i ta liczba z dnia na dzień się zwiększa.

Od daty wpływ kompletu dokumentów przewozowych (skany lub oryginały zgodnie z wymaganiami zapisanymi na zleceniu) wraz z Formularzem Samofakturowania do PKS Gdańsk-Oliwa SA

Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe z numerem własnym nadanym przez wystawcę tych faktur czyli przez Nabywcę usługi

Sprzedaż towarów czy usług potwierdza sprzedawca, który wystawia fakturę. Przepisy o VAT dopuszczają jednak możliwość przeniesienia obowiązku udokumentowania sprzedaży na nabywcę w drodze tzw. samofakturowania.

Zasady dokumentowania transakcji w tym trybie reguluje art. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Wynika z niego, że prawo do samofakturowania przysługuje podmiotowi nabywającemu towary lub usługi, który jest:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze bądź
 • osobą prawną niebędącą podatnikiem.

Samofakturowanie dotyczy przede wszystkim dokumentowania sprzedaży towarów i usług dokonanej przez podatnika na rzecz nabywcy oraz wystawiania faktur zaliczkowych. Może obejmować także dostawę towarów lub świadczenie usług, których miejscem opodatkowania jest kraj trzeci. Warunkiem wystarczającym i jednocześnie niezbędnym dla stosowania tego rozwiązania jest wcześniejsze zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, w której strony określą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę.

Treść takich faktur – poza obowiązkiem umieszczania na nich wyrazu „samofakturowanie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT) – nie różni się od zwykłych faktur. Nie różni się również sposób ich wykazywania w ewidencji VAT czy w plikach JPK_VAT.

W konsekwencji faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury. Dotyczy to wykazywania tych faktur w plikach JPK_VAT przez wystawiających te faktury nabywców, jak i wykazywania faktur przez sprzedawców, w których imieniu faktury wystawiają nabywcy.

Ponadto nie ma potrzeby wskazywania w plikach JPK_VAT w jakikolwiek sposób, że są to faktury wystawiane w ramach samofakturowania. Nie jest to bowiem informacja, która musi być wskazywana w treści prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. Tym samym informacji tej nie zamieszczamy w plikach JPK_VAT, które stanowią odzwierciedlenie ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:

 • art. 106d ust. 1 oraz art. 106e ust. 1 pkt 17, art.109 ust.3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 86

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com